Expres

Aeroportul Brașov – se caută încă un director

Aeroportul Brașov – se caută încă un director.

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a dat publicităţii două anunţuri de recrutare privind scoaterea la concurs a trei posturi.
Unul dintre ele este un post vacant de conducere de director economic-comercial, gradul I, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, la Direcția Economică-Comercială.

Aeroportul Brașov – se caută încă un director. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) Ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 7 ani, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor; să dețină cunoștințe operare PC: MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Acces, Internet.

Și agenți de salvare aeroportuară

Mai sunt scoase la concurs două posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, la Direcția Tehnică-Operațională, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare.

În acest caz, condiţiile specifice sunt mai multe:
 studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 permis de conducere categoria B;
 vechime în muncă de minimum 6 luni dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;
 să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;
 rezistență la efort fizic intens;
 disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 ore – 12/48 ore și chiar în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;
 fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
 capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
 respect pentru autoritate și ierarhie;
 asumarea responsabilităților;
 vigilență;
 capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.
Constituie un avantaj deținerea unui certificat de servant pompier.

Concursurile vor avea următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba sportivă – aplicabilă celor două posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu; proba scrisă, care va fi sub formă de test-grilă, şi interviul.
În cazul postului de director economic-comercial, sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv la interviu, candidații care au obținut minimum 70 puncte din totalul de 100.
În cazul celor două posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximul de 100.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la probele susţinute.

Concursurile se finalizează după deschiderea Aeroportului

Aeroportul Brașov – se caută încă un director. Depunerea dosarelor pentru ambele concursuri se realizează în perioada 26.05.2023 – 12.06.2023 (până la ora 16:00), la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov.
Anunţurile de concurs, bibliografiile, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi privind condiţiile specifice şi cele generale pentru ocuparea posturilor, documentele necesare, calendarul şi modalitatea de desfăşurare a probelor de concurs sunt disponibile pe site-ul Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav şi pe cel al Consiliului Judeţean Braşov, la secțiunea Carieră.

Pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii: să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri; să obțină diagnosticul APT de muncă, în urma controlului medical efectuat anterior încheierii CIM; să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.
Candidaţilor declaraţi „Admis” li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, cu o durată de 3 luni, perioadă în care se verifică antecedentele pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată a antecedentelor, în conformitate cu prevederile legale privind standardele de bază comune ale UE în domeniul securității aviației.
Persoanelor recrutate li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, doar dacă îndeplinesc următoarele condiții: au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil, respectiv, au absolvit Cursul de agent salvare aeroportuară și instalații stins incendiu și au obţinut certificatul/atestatul emis în baza prevederilor legale.
În cazul în care unul dintre candidații care au promovat etapele anterioare nu trece de proba de verificare a antecedentelor, nu va fi recrutat, urmând ca la această probă să fie nominalizat următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notei finale obținute.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads


Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
1 Comentariu
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
10 zile în urmă

[…] Secretariat, Relații Publice, Registratură, Arhivă, Administrativ.Interesant e că, la fel ca la ultimul concurs de angajare, pentru toate cele trei posturi, se cer candidaților să aibă anumite însușiri de […]

Back to top button