Expres

Trei meteorologi pentru Aeroportul Brașov. Angajare cu școlarizare

Trei meteorologi pentru Aeroportul Brașov. ROMATSA face recrutări pentru trei posturi de meteorolog la Aeroportul Braşov.

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (RA ROMATSA) – DSNAR ARAD organizează un concurs/examen extern în vederea selecționării a trei candidați. Aceștia vor participa la programul de pregătire în vederea obținerii licenței de Meteorolog aeronautic tehnician. Pregătirea se va face cadrul Biroului Meteorologic de Aerodrom Arad – dar la Aeroportul Brașov..

Condiţii de înscriere:

  • absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat,
  • fără antecedente penale,
  • stare de sănătate bună, dovedită prin Fișa de aptitudini – medicina muncii,
  • apt pentru lucrul în ture 12/36 (ture de zi, lucru în zile de sâmbătă, duminică, sărbători legale).

Condiţii specifice

Trei meteorologi pentru Aeroportul Brașov. Persoanele selecționate în urma concursului/examenului trebuie, premergător angajării la ROMATSA, să obțină pe cheltuială proprie:
a) Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt meteorolog aeronautic”;
b) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt meteorolog aeronautic”.
Avizele se pot obține doar de la o instituție medicală autorizată de către Ministerul Transporturilor pentru efectuarea controalelor medicale pentru personalul care lucrează în siguranța transporturilor. Aceasta este o condiție obligatorie pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic, conform legii.

Angajați, mai întâi, ca muncitori necalificați

Persoanele selecționate în urma concursului/examenului vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă (CIM) pe perioada determinată de 6 luni, fiind încadrate pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Resurse Umane, cu timp parțial de muncă de 7 h/zi. Vor urma un program de pregătire cu durata de o lună, în vederea obținerii licenței de Meteorolog aeronautic tehnician (MAT) stagiar;
În urma obținerii licenței de MAT Stagiar, vor încheia un CIM pe perioadă determinată de 12 luni, pe funcția de MAT stagiar în cadrul BMA Arad – Amplasament Brașov, cu timp parțial de muncă de 7 h/zi, perioadă în care vor urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței de MAT gr. II;
Ulterior, vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă pe perioada nedeterminată, cu timp integral, pe funcția de MAT gr. II în cadrul BMA Arad – Amplasament Braşov.

Cine nu obține licența dă salariul înapoi

La debutul perioadei de școlarizare, salariatul va încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se va obliga să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării CIM pe perioada nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal Meteorolog aeronautic tehnician stagiar până la finalul celor maximum 6 luni și respectiv Meteorolog aeronautic tehnician gr. II până la finalul celor maxim 12 luni (în total 18 luni de pregătire), contractul de muncă va înceta la expirarea acestuia, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.

„Facem precizarea că fiecare etapă a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată este maximă, fiecare se poate încheia înainte de termenul prevăzut în CIM în cazul obținerii licenței de stagiar/MAT Gr.II, deci încadrarea pe perioadă nedeterminată se poate face mult mai devreme în realitate”.

Reprezentanții ROMATSA

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus conduce la luarea în considerare de către RA ROMATSA – DSNAR Arad, în vederea ocupării postului, a următoarei persoane, în ordinea mediilor, care îndeplineşte baremurile și criteriile de selecție.
În cazul în care nu mai sunt persoane, procesul de selecţie va fi reluat.
DSNAR Arad nu asigură locuință persoanei declarate câștigătoare.

Înscrierea la concurs

Pentru înscriere la concurs/examen candidații vor depune la DSNAR Arad un dosar care va conține:
– Cerere de înscriere la concurs/examen;
– Copie după documentul de identitate;
– Copie după diploma de bacalaureat;
– Curriculum vitae;
– Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
-Fișă de aptitudini – medicina muncii – Apt meteorolog aeronautic, apt lucru în tură.
Actele de mai sus, în original, vor fi prezentate la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.
Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate depune și incomplet, urmând ca restul de acte să fie depuse cel mai târziu până la data de 5.12.20222, ora 12:00. Dosarul de înscriere se trimite prin email la adresele: maria.szkokan@romatsa.ro marius.lucaciu@romatsa.ro

Trei probe scrise

Concursul va consta în trei probe scrise, la următoarele discipline: Fizică – mecanica clasică, mecanica fluidelor, termodinamică; Matematică – algebră, geometrie, trigonometrie; Limba engleză.
Concursul se va desfășura la Brașov, locul exact urmând a fi comunicată fiecărui candidat ulterior, în data de 9.12.2022, ora 10:00.
Bibliografia şi tematica pentru concursul de selecţie le găsiți aici.
Manualele recomandate pentru Fizică pot fi puse la dispoziție, la cerere, în format tipărit sau electronic la DSNAR Arad.

Media minimă este 7, dar fiecare probă minimum 5

Ponderea notelor pentru cele trei discipline în media finală este următoarea: Fizică – 50%, Matematică – 30%, Limba engleză – 20%.
Candidaţii vor fi admişi în ordinea mediilor obţinute, cu condiţia ca media finală să fie minim 7.00, iar nota la fiecare probă sa fie de minim 5.00.
Rezultatele vor fi afişate la sediul DSNAR Arad în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data susţinerii concursului/examenului.

Informaţii suplimentare privind descrierea postului, tematica şi bibliografia aferente concursului sunt disponibile aici.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
3 Comentarii
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
gogutu
1 an în urmă

Gogule ce tematica.Acolo intra doar olimpicii la fizica si mate,sau unsii politici care deja au subiectele de concurs…restul e umplutura

1 an în urmă

[…] sunt primele angajări care se fac de către ROMATSA. Alt concurs se organizează pentru meteorologi. Și Consiliul Județean va face propriile angajări, ca și alte […]

1 an în urmă

[…] Primele angajări directe la Aeroportul Brașov. Este vorba despre posturi scoase la concurs de Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”. Până acum au fost făcute angajări pentru Aeroport, dar de către ROMATSA. Alte trei posturi sunt cu școlarizare. […]

Back to top button