Educaţie

Update BRAȘOV. Subiectul complet la Bac – profil real și tehnologic

 

Citiți și:

Update. BAC 2019. Ce a picat la română. Subiect mai accesibil decât în vară

Update BRAȘOV. Baremul de notare la Bac română – profil real și tehnologic 

Subiectele probei la Limba şi literatura română a Bacalaureatului sunt diferenţiate, în special la partea a treia, pe filiere şi profiluri.
Aveţi mai jos subiectul pe care l-au avut de rezolvat cei care au absolvit liceul pe filiera teoretică, profil real, pe filiera tehnologică şi pe filiera vocaţională – toate profilurile, mai puţin pedagogic.

 

Ministerul Educaţiei Naţionale   Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019 Proba E. a) Limba şi literatura română
Varianta 6
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (50 de puncte)
Citeşte următorul fragment:
1967
25 ianuarie
Am terminat volumul II din Moromeții, în planurile mele volumul IV dintr-o tetralogie* pe care aș fi dorit s-o intitulez Comedia țărănească. O primă schiță a acestui volum am scris-o în 1953, aproximativ 100 de pagini abandonate după șase luni de chinuri – nu știam cum să scriu. Moromeții I nu apăruse, se
afla uitat printre hârtiile mele sub forma unor scene nelegate prea bine între ele, dar unde se ghicea totuși un erou. Volumul II l-am scris tot cu două versiuni, din pricina cumplitului trac care mă paraliza la ideea de a continua un personaj intrat deja în familia literară a personajelor noastre de la Dinu Păturică la Ion. Ce mai puteam spune? Am vrut să descriu aventura unui tânăr împins de împrejurările postbelice în vâltoarea politică, până la eliminarea lui cu umbra înfrângerii, motivându-i apoi destinul, înfrângere care era și a tatălui lui, țăran tradițional scos cu violență dintr-un univers și niște valori patriarhale împreună cu o
întreagă categorie. A ieșit un roman de 360 de pagini, scris din august 1965 până la 1 februarie 1966.
L-am lăsat să se răcească și am scris după aceea Martin Bormann*, sub efectul voiajului făcut cu Eta în mai– iunie în Franța, apoi în Italia și Austria în octombrie și noiembrie 1965. În octombrie 1966, am recitit romanul după o pauză de 7–8 luni și nu mi-a plăcut […].
Ca roman era lipsit de un fior tragic – eroul apare doar ca un înfrânt inadaptabil – lucru care m-a scos din sărite, fiindcă există în literatura noastră o galerie întreagă de astfel de eroi, pe care eu i-am detestat: Niculăiță Minciună, Radu Comşa din Întunecare de Cezar Petrescu etc., iar ca roman obiectiv
era prea angajat de partea eroului, lipsindu-i firul pe care îl da cu ochi liniștit, descriind pasiunile umane şi existenţa.
Spre uimirea mea, însă, am descoperit totuși că eroul […] era, de fapt, Niculae Moromete din volumul I și tatăl lui, mai bătrân, bineînțeles, și atunci tracul mi-a dispărut: aveam, prin urmare, puternic schițată, a doua viață a satului dunărean după război, cu eroii ei cu tot, firește, impunându-mi-se ca o realitate ideea că Moromete nu mai avea puterea să ocupe și de astă dată scena. […] M-am apucat de scris prin noiembrie şi acum versiunea Moromeţii II este în liniile fundamentale terminată (550 de pagini). Am doar sentimentul unei relative dilatări faţă de volumul I, în favoarea însă a unei mai profunde analize.
Marin Preda, Jurnal intim
*tetralogie – serie de patru opere literare unite printr-o idee comună
*Martin Bormann, dramă în trei acte, a apărut în 1968.
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței m-a scos din sărite. 6 puncte
2. Menționează ţările pe care autorul le-a vizitat în compania Etei, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte
3. Precizează ce intenționează autorul să surprindă în volumul al doilea al romanului Moromeții, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din primul paragraf. 6 puncte
4. Explică motivul pentru care tracul scriitorului a dispărut în timp ce scria volumul al doilea al romanului Moromeţii. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Marin Preda, care se desprinde din textul dat. 6 puncte
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă realizarea unei creaţii valoroase implică sau nu un efort de durată, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Jurnal intim de Marin Preda, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, fragmentul de mai jos, evidenţiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.
Amurg de zmeură pe munte, vara.
În poala serii înroşite
Toţii rugii cerului şi-au scuturat povara:
Mormanele răscoapte zac strivite.
Stă-n zare ciucur pârga sângerie.
Adulmecând din umbra lor adâncă,
Ies urşii nopţii plini de lăcomie
Şi zmeura amurgului mănâncă.
V. Voiculescu, Amurg
*pârgă – fază de început a coacerii unor fructe, legume sau cereale
Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).
Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button