Politic

BRAȘOV. Prin tăierea ilegală a arborilor, anul trecut s-a produs o pagubă de circa 7 milioane de lei

 

În şedinţa colegiului prefectural de astăzi, şefii de la Garda Forestieră Braşov au prezentat raportul pe anul 2018, ocazie cu care am aflat că suprafaţa fondului forestier de pe raza de competenţă a instituţiei braşovene a crescut, dar au fost constatate şi tăieri ilegale de arbori, producându-se o pagubă de aproape 7 milioane de lei.

Garda Forestieră Brașov exercită în domeniul silviculturii și în domeniul cinegetic, pe raza teritorială a județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu funcțiile corespunzătoare celor atribuite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în prezent Ministerul Apelor și Pădurilor, respectiv funcțiile de implementare, de avizare, de reprezentare, de monitorizare, inspecție și control.

Garda Forestieră Brașov are în competentă teritorială 1,062 milioane de hectare fond forestier, ceea ce reprezintă circa 16% din fondul forestier național. De menţionat este că, din anul 1990 până în prezent, suprafața fondului forestier din cele cinci județe arondate a crescut cu circa 8,50%, după cum a raportat inspectorul-şef Cristian Ignat.

Pentru fondul forestier din teritoriul de competență, administrarea/serviciile silvice se asigură prin 84 de ocoale silvice, din care: 69 ocoale silvice cu sediul pe raza de competență a Gărzii Forestiere Brașov. Sunt ocoale silvice cu sediul în afara razei de competență a Gărzii Forestiere Brașov, din care 40 ocoale silvice de stat și 44 ocoale silvice de regim.

Din punct de vedere al activității cinegetice, pe teritoriul de competență al Gărzii Forestiere Brașov sunt constituite 232 fonduri cinegetice, gestionate de 115 gestionari.

În cursul anului 2018 au fost identificate 19.775 ha pășuni împădurite, constituite în trupuri cu o consistență a vegetației forestiere mai mare de 0,4, care întrunesc condițiile de a fi considerate păduri.

Anul trecut s-au depus, însoțite de documentațiile aferente, 41 de solicitări pentru scoateri definitive, ocupări temporare, schimbarea categoriei de folosință și avizare a PUG și PUZ. În baza analizelor și verificărilor executate de reprezentații săi, Garda Forestieră Brașov a emis următoarele documente: 4 Decizii și Avize de scoatere definitivă din fondul forestier, 15 Decizii și Avize de ocupare temporară a fondului forestier si 22 Avize pentru PUG – uri și PUZ – uri.

Pe raza Gărzii Forestiere Brașov, situația pădurilor incluse în catalogul național al Pădurilor Virgine și cvasivirgine din România este următoarea: 1812,31 ha păduri virgine și 1791,68 ha păduri cvasivirgine.

În cursul anului 2018, Garda Forestieră Brașov, împreună cu reprezentanții ocoalelor silvice, a identificat o suprafață de 12.308 ha fond forestier proprietate privată (proprietăți de maxim 30 ha), pentru care nu exista administrare sau pentru care nu erau asigurate serviciile silvice. Pe baza identificărilor, au fost transmise, de către Garda Forestieră Brașov, 119 notificări către ocoalele silvice, referitoare la un număr de 3.694 proprietăți cu o suprafață cumulată de 3.776 ha și s-au preluat în paza 1.806 ha.

În urma solicitărilor primăriilor, angajații Gărzii Forestiere Brașov au participat la 568 convocări ale Comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de speciile de vânat culturilor agricole și animalelor domestice. În urma verificării documentațiilor întocmite și depuse la Garda Forestieră Brașov s-au emis 1033 Decizii de aprobare a despăgubirilor pentru o valoare totală de 3.023.321 lei, din care aproximativ 92% sunt produse de URS.

În anul 2018, personalul cu atribuții de control pe linie de regim silvic a desfășurat un număr de 1653 acțiuni au dus la aplicarea a 273 contravenții silvice, din care 40 au fost aplicate personalului silvic, la constatarea a 59 fapte cu caracter infracțional pentru care s-a propus înaintarea spre cercetare penală și la confiscarea unei cantități de 7256 mc de material lemnos (confiscări fizice și confiscări valorice), dar și confiscarea a 268 pomi Crăciun.

În anul 2018 s-au efectuat 220 controale de exploatare și s-au aplicat 99 sancțiuni contravenționale cu o valoare a amenzilor de 332.500 lei.

Totodată, s-a constatat tăierea fără drept de arbori cu un volum de 13.166 mc cauzându-se o pagubă de 6.907.881 lei.Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button