Expres

Cine va avea mai multe șanse la o locuință socială în Brașov

Cine va avea mai multe șanse la o locuință socială în Brașov. Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Braşov a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale în 2024. Proiectul de hotărâre și documentele aferente sunt disponibil pe site-ul Primăriei Braşov (www.brasovcity.ro) – secţiunea Consiliul Local/ Proiecte de hotărâre dezbatere publică, mai precis aici. Documentația poate fi consultată şi la sediul DAS Braşov, de pe str. Panselelor nr. 23.
Brașovenii pot trimite propunerile, observaţiile sau recomandările în scris la adresa de e-mail dasbv@dasbv.ro sau le pot depune la sediul instituţiei.
Cine va avea mai multe șanse la o locuință socială în Brașov. Potrivit prevederilor Legii 114/1996 au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.
Cine va avea mai multe șanse la o locuință socială în Brașov. Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, alte persoane sau familii îndreptăţite.
Atribuirea locuinţelor sociale se face în baza unor punctaje obţinute de solicitanţi, grila de evaluare fiind stabilită de autoritatea locală, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Conform proiectului de hotărâre, cele mai multe puncte sunt acordate persoanelor evacuate sau în curs de evacuare (900 de puncte). Urmează tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani – 500 de puncte. Cei evacuați sau în curs de evacuare primesc 450 de puncte, dacă au mai avut locuință socială.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button