Educaţie

Înscrierea în clasa pregătitoare – tot ce trebuie să știți

Înscrierea în clasa pregătitoare – tot ce trebuie să știți.
Astăzi încep înscrierile la clasa pregătitoare. Prima etapă durează până în 18 mai, perioadă în care părinții completează și depun cererile, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Cererile se transmit online sau se depun la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea copiilor.

Peste 5.500 de locuri în județul Brașov

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Braşov a publicat planul de şcolarizare pentru înscrierea la clasa pregătitoare în anul şcolar 2023-2024. Sunt prevăzute 272 de clase, la nivelul întregului judeţ, pentru peste 5.500 de elevi.
De asemenea, a fost publicată şi arondarea străzilor la circumscripţiile şcolare, care a rămas aproape la fel cu cea de anul trecut. Vedeți mai jos:

Excepţia o reprezintă străzile noi din cartierul Coresi Tractorul, încă în dezvoltare, şi, potrivit reprezentanţilor IŞJ, copiii de aici pot fi înscrişi fie la Colegiul Nicolae Titulescu, fie la Şcoala 13. În cartier mai este şi Şcoala 30, dar nu au fost arondate străzi noi aici, pentru că şi anul trecut, unitatea şcolară a avut mai multe cereri decât a prevăzut.
Pentru anul şcolar 2022-2023, fuseseră prevăzute patru clase, care au fost suplimentate cu cinci, din cauza cererii. Și vorbim de cereri din partea părinților care aveau domiciliul în circumscripția școlară arondată. Aceeaşi problemă ar putea-o avea din nou unitatea şcolară. Și la alte școli din municipiu, cum ar fi 8, 19, 11, 27, e de așteptat să fie „asaltate” de părinți, unii proaspăt mutați, conform vizelor de flotant.

Ghid pentru părinți

Înscrierea în clasa pregătitoare – tot ce trebuie să știți. Ministerul Educației a publicat un ghid cu întrebări și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind înscrierea copiilor la clasa pregătitoare 2023-2024.

Care este calendarul de completare/depunere a cererilor?

În perioada 3 – 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.
De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

În aceeaşi perioadă, vor fi depuse/transmise şi celelalte documente necesare pentru înscriere, conform Ministerului Educaţiei.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul 2023 – 2024 se încheie în 31 mai, când vor fi afișate în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar numele candidaților înmatriculați și numărul de locuri rămase libere.

Cum arată cererea-tip de înscriere

Ce este important de știut despre cererea de înscriere online?

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

Ce acte trebuie să depună părinții pentru înscrierea copilului la clasa pregătitoare?

Documentele necesare înscrierii sunt:
Actul de identitate al părintelui/al tutorelui legal; dacă este cazul, document din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde este stabilit domiciliul minorului;
Certificatul de naştere al copilului;
Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc 6 ani perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv);
În cazul înscrierii la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie sunt necesare şi documentele care atestă îndeplinirea criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare.
Criteriile generale de departajare sunt disponibile şi pe cererea-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare sunt comunicate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.

Care sunt criteriile de departajare pe care şcolile le aplică?

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru.
Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Când și unde vor fi afișate lista elevilor înscriși și lista locurilor libere?

31 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;
15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Ce se întâmplă dacă copilul nu este înscris la școala cerută?

Conform Ministerului Educației, părintele poate opta pentru înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, în situaţia în care copilul nu este înscris la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere, prin bifarea acestei opţiuni în cererea-tip de înscriere.

Cum funcţionează înscrierea în învăţământul primar privat?

Înscrierea se face în prima etapă.
Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.
În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

Încă o etapă

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc între 5 şi 12 iunie, pentru copiii care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Între 1 şi 8 septembrie, Inspectoratul Şcolar Judeţean va centraliza şi soluţiona cererile părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads


Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
1 Comentariu
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
4 luni în urmă

[…] din cartierul Tractorul – „vechi”) sunt cele mai căutate, și în acest an, pentru clasa pregătitoare. Prima etapă de înscrieri tocmai s-a încheiat. „Pentru anul școlar 2023-2024, sunt […]

Back to top button