Economic

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale prin creșterea accesibilității serviciilor de sănătate în Comuna Bunești, Județul Brașov”

Comuna Bunești anunță finalizarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale prin creșterea accesibilității serviciilor de sănătate in Comuna Bunești, Județul Brașov”, finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea B – CENTRE COMUNITARE INTEGRATE, Cod SMIS: 152264.

Beneficiar proiect: Comuna Bunești

Contract de finanțare: nr. 7943/17.10.2022

Valoarea totală a proiectului: 267.659,48 lei

Finanțarea nerambursabilă: 198.402,86 lei

Valoarea contribuției europene (FEDR): 138.882,01 lei

Valoarea contribuției bugetului național (BN): 55.552,80 lei

Obiectivul general al proiectului: înființarea și dotarea Centrului Comunitar Integrat din localitatea Bunești, comuna Bunești, județul Brașov și prestarea serviciilor de asistență medicală comunitară, socială și educațională în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1 – Îmbunătațirea infrastructurii socio-medico-educaționale prin îinființarea Centrului Comunitar Integrat aflat în localitatea de implementare. Clădirea Centrului Comunitar Integrat va asigura spații special amenajate și dotate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, pentru desfășurarea activităților medico-socio-educaționale, în care să se poată furniza consultații medicale și activități de consiliere de către personalul specializat, permanent și atras.

2. OS2 – Dotarea adecvată a clădirii Centrului Comunitar Integrat, ce va deservi populația comunei, cu accent special pe persoanele aflate în situații de risc, obiectiv specific ce va contribui la prestarea la standardele actuale a serviciilor socio-medico- educaționale. Centrul va cuprinde cel puțin dotările minime necesare funcționării, care sunt menționate în NORMELE METODOLOGICE din 2019 privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară, respectiv în Anexele 1, 2, 3 si 4 ale acestora.

Rezultatele proiectului:

1. Asigurarea dotării Centrului Comunitar Integrat înființat prin proiect

2. Asigurarea măsurilor de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală

3. Asigurarea auditării cheltuielilor făcute cu achizițiile pentru proiect

4. Asigurarea managementului implementării proiectului

Impactul investiției: Centrul înființat în localitate devine parte a rețelei naționale de ambulatorii și Centre Comunitare Integrate cu scopul de a furniza servicii medico-socio-educaționale în cadrul comunităților cu acces deficitar la serviciile de sănătate, cum este această comunitate.

Data de început a implementării proiectului: 01.11.2021

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Date de contact beneficiar: Comuna Bunești, str. Principală, nr. 119, județul Brașov, cod poștal 507035, România, Telefon: 0268248710, fax: 0268248710, poștă electronică: primariabunesti@gmail.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintǎ în mod obligatoriu poziţia oficialǎ a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

| MyTex.ro
Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale prin creșterea accesibilității serviciilor de sănătate în Comuna Bunești, Județul Brașov” 12


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button