Politic

BRAȘOV. Așezământ monahal și centru de sănătate cu cazare, în Poiana Brașov… Ce decizie a luat CTATU cu privire la acest proiect

  • IMG-20220112-WA0000_293886.jpg
 

În urma analizării documentației privind construirea unui „așezământ monahal și centru de sănătate cu cazare”, pe str. Poiana Soarelui, din Poiana Brașov, membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism au decis să nu avizeze studiul de oportunitate.

„CTATU nu a avizat studiu de oportunitate pentru documentația de urbanism PUZ «Așezământ monahal și centru de sănătate cu cazare» Str. Poiana Soarelui.
Având în vedere informațiile apărute în spațiu public cu privire la acest punct de pe ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism precizăm că acest proiect nu a fost avizat de CTATU deoarece din documentația prezentată nu a rezultat oportunitatea.
În vederea reanalizării este necesar ca proiectantul să clarifice următoarelor aspecte:

– Beneficiile/ oportunitatea modificării reglementărilor în vigoare pentru ZV1, conform Finalizare PUZ Poiana Brașov;

– Clarificarea eventualei apartenențe a unor zone din sit la fondul forestier (Aviz/ punct de vedere RPLP Kronstadt/ Regia Națională a Pădurilor – Romsilva);

– Modalitatea de integrare în peisaj (studiu de peisaj și imagine) a construcțiilor propuse, inclusiv gabarite maxime, impactul inserțiilor asupra vegetației existente pe sit (ridicare topografica cu marcarea tuturor elementelor vegetale), inserarea construcțiilor în sit (declivitatea naturala a terenului, orientare);

– Oportunitatea și impactul realizării infrastructurii (circulații, utilități) asupra peisajului, zonei naturale și biodiversității;

– Analiza modalității de stabilire a indicatorilor urbanistici propuși și corelarea acestora cu zonele funcționale conform Finalizare PUZ Brașov”, a detaliat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Proiectul se referă la un teren situat între Parcarea multietajata din Poiana de Jos și Centrul de Echitație.

 

Ședința a avut loc ieri. Iată toate deciziile:

1. Nr. 117582/02.11.2021 c 64504/2021

BENEFICIAR: ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ SIBIU/
HECTAR INVEST SRL
PROIECTANT: L.H.P. ARHITECTURA SRL
Solicită: Emitere Aviz de Oportunitate pentru documentația de urbanism PUZ „Așezământ monahal și centru de sănătate cu cazare” Str. Poiana Soarelui
HOTĂRÂREA nr: 1/2022
Din documentația prezentată nu rezultă oportunitatea. În vederea reanalizării este necesară clarificarea următoarelor aspecte:
– Beneficiile/ oportunitatea modificării reglementarilor în vigoare pentru ZV1,
conform Finalizare PUZ Poiana Brașov;
– Clarificarea eventualei apartenențe a unor zone din sit la fondul forestier (Aviz/
punct de vedere RPLP Kronstadt/ Regia Națională a Pădurilor – Romsilva);
– Modalitatea de integrare în peisaj (studiu de peisaj și imagine) a construcțiilor
propuse, inclusiv gabarite maxime, impactul inserțiilor asupra vegetației existente pe sit (ridicare topografica cu marcarea tuturor elementelor vegetale), inserarea construcțiilor în sit (declivitatea naturala a terenului, orientare);
– Oportunitatea și impactul realizării infrastructurii (circulații, utilități) asupra
peisajului, zonei naturale și biodiversității;
– Analiza modalității de stabilire a indicatorilor urbanistici propuși și corelarea
acestora cu zonele funcționale conform Finalizare PUZ Brașov.

2. Nr. 128796/03.12.2021 68696  30969/2021

BENEFICIAR: ADVISE REAL ESTATE SRL
PROIECTANT: GLOBAL PROIECT SRL Focșani
Solicită: Re-analizare Concept arhitectural (reducere regim de înălțime) pentru documentația „Constituire ansamblu de locuințe colective P+3 cu spații comerciale la parter, organizare de șantier”, str. Lânii nr. 49
HOTĂRÂREA nr: 2/2022
Conceptul arhitectural nu se avizează în forma prezentată. Documentația prezentată este incompletă (planul de situație nu respecta anexa 1 a Legii 50/1991 republicată, plan de nivel), iar informațiile prezentate în partea scrisă și desenată necorelate (nr. apartamente, nr. locuri parcare, suprafețe verzi).
Se va revizui conceptul arhitectural în vederea menținerii avantajelor prezentate de conceptul avizat anterior (spațiu verde compact).

3. Nr. 132687/10.12.2021 c 90582/2021

BENEFICIAR: DEANE ALINA-ADELA
PROIECTANT: CIBBS CONSTRUCT SRL
Solicită: Emitere Aviz de oportunitate pentru documentația de urbanism PUZ „Construire imobile locuințe colective”, Str. Nicolae Labiș, revenire
HOTĂRÂREA nr: 3/2022
Documentația prezentată este incompletă. Se va reveni după rectificarea următoarelor:
– Cote pe plan, reprezentarea retragerilor și a distanțelor dintre clădiri, înălțimi maxime la cornișa; Se va avea în vedere respectarea HG 525/1996 referitor la retragerea față de aliniamentul opus și distanța între clădiri;
– Extinderea zonei de studiu cu reglementarea și corelarea propunerilor referitoare la circulații cu trama stradala reglementată din punct de vedere juridic până la această dată, inclusiv stațiile RATBV existente;
– Rectificarea geometriei circulațiilor interioare cu respectarea legislației în vigoare (dimensiuni parcaje, acces parcaje, raze de racord, rampe de aces subsol etc.).

4. Nr. 132659/10.12.2021

BENEFICIAR: TOP METROLOGY SRL
PROIECTANT: L’IMAGE SRL
Solicită: Emitere Aviz de oportunitate pentru documentația de urbanism PUZ „Construire hală producție”
Str. Cucului f.n.
HOTĂRÂREA nr: 4/2022
Din documentația prezentată nu rezultă oportunitatea. În vederea reanalizării este necesara clarificarea următoarelor aspecte:
– Prezentarea pe planșe distincte a situației existente și a situației propuse;
– Ilustrarea și analiza implicațiilor la nivel urbanistic a limitelor de protecție
aferente vecinătăților (SEVESO, sanitară etc.);
– Ilustrarea și corelarea tramei stradale existente cu documentațiile actuale (se vor solicita la Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Brașov documentațiile aferente Studiului de Fezabilitate – Str. Cucului); propunerea unei trame stradale interioare zonei reglementate;
– Se va reprezenta și menține/ întregi Zona V1a prevazuta prin PUG;
– Revizuirea zonelor funcționale propuse.

5. Nr. 132431/10.12.2021 c 22828
c 106092/2020
BENEFICIAR: H4L DEVELOPMENT SA
PROIECTANT: MGM URBAN PROIECT
Solicită: Avizare Temă de proiectare pentru documentația de urbanism PUD „1. Demolare construcții
existente, 2. Construire locuințe colective, sistematizare verticală, împrejmuire, organizare de șantier”, Str. Lungă nr. 91, revenire
HOTĂRÂREA nr: 5/2022
Dată fiind complexitatea construcției propuse și declivitatea naturală a ternului, vă solicităm următoarele:
– studiu de însorire pentru clădirea proprie și construcțiile învecinate, în corelare cu planurile de nivel, pentru conformația volumetrică propusă (se va asigura însorirea locuințelor conform Ord. 119/2014);
– secțiuni caracteristice transversale și longitudinale, incluzând vecinătățile (relații între acestea: distante, retrageri și înălțime).
Se mențin observațiile transmise prin Hotararea nr. 40/2021 referitoare la respectarea tuturor cerințelor RLU aferent PUZ Zona istorica Brasovul Vechi aprobat prin HCL 797/2009 și la modalitatea de calcul și raportare a spațiului verde.
Construcția va prelua din declivitatea naturala a terenului prin coborârea nivelului cornișei la intersecția Str. Făgetului cu Str. Crișan, în relație cu vecinătatea. Se va agrementa fațada la nivelul străzii în acestă zonă.

6. Nr. 127401/26.11.2021 c 40269
c 25900/2020
BENEFICIAR: ENACHE MIRCEA
PROIECTANT: TOP-FORM SRL
Solicită: Emitere Aviz de oportunitate pentru documentația de urbanism PUZ „Zonă locuințe individuale”,
Str. Morarului f.n., revenire
HOTĂRÂREA nr: 6/2022
Din soluția prezentată, respectiv parcelarul studiat, nu rezulta oportunitatea investiției:
– se va reglementa zona incluzând loturile adiacente ocolitoarei, până la fundul de lot, în vederea clarificării regimului juridic;
– se va studia POT în relație cu suprafața, geometria și funcțiunile propuse conform Anexei 2 la HG 525/1996 și se vor delimita tipologiile de parcele cu specificul necesar prin regulament.

7. Nr. 137598/21.12.2021 BENEFICIAR: HOTEL DIAMANT CITY SRL
PROIECTANT: TOP-FORM SRL
Solicită: Emitere Aviz Arhitect Șef pentru documentația de urbanism PUD „Extindere Hotel Diamant City, desființare construcții C1, C2 și C4” Str. Traian Grozăvescu nr. 4 HOTĂRÂREA nr: 7/2022
Se avizează.

8. – BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
PROIECTANT: DIRECȚIA ARHITECT ȘEF – BIROUL DE
URBANISM, PROIECTARE ȘI SISTEMATIZARE URBANĂ
Solicită: Analiză, în forma propusă spre consultare în cadrul procedurii de transparență decizională, a documentului „Reguli și recomandări pentru construire în pantă”.
HOTĂRÂREA nr: 8/2022

Se amână formularea unor recomandări în vederea unei analize detaliate a documentului.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button