Expres

Unde te poți programa online pentru actul de identitate, la Brașov / Jumătate din lună, deja ocupată

Unde te poți programa online…

Depunerea cererii pentru emiterea actului de identitate se poate face în baza unei programări online sau a unui bon de ordine emis zilnic de ordonatorul amplasat în incinta serviciului, începând cu ora 8:15. Persoanele care au programare on-line se regăsesc pe liste afișate și NU au nevoie de bon de ordine de la ordonatorul numeric aflat în incinta instituției.
Vă puteți face programarea online aici. Mai mult, după ce ați depus actele pentru eliberarea actului de identitate, puteți verifica aici stadiul.
Menționăm că deja sunt ocupate toate locurile pentru programare online până în 20 februarie, inclusiv.

Ce acte sunt necesare

Găsiți informații pe spclepbv.ro de acte vă sunt necesare, în funcție de situație (pierdere, distrugere, expirare etc.).
Spre exemplu, în caz de eliberare carte de identitate expirare, preschimbare, schimbare de domiciliu, sunt necesare următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 57 din H.G. nr. 295/2021, titularul sau reprezentantul legal solicită eliberarea unei cărţi de identitate PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 • Cerere tip – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) sau se poate obține gratuit de la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.
 • Actul de identitate, original;
 • Certificatul de naştere, original și copie;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original și copie;
 • Certificatul de divorț și convenția privind minorii/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Hotărârile din materia divorțului, anulării căsătoriei, răspunderii părintești pronunțate în statele membre ale UE sunt recunoscute de plin drept în România și trebuie însoțite de Certificatul prevăzut la Anexa I din Regulamentul CE 2201/2003 (pentru sentințele pronunțate înainte de 1 august 2022) sau Anexa II, respectiv Anexa III din Regulamentul UE 2019/1111 (pentru sentințele pronunțate după data de 1 august 2022).
 • Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului părintelui sau minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerile între părinți.
 • Declarația de acord a celuilalt părinte poate fi dată la ghișeu, în fața funcționarului de evidență a persoanelor ori, dacă părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public român, la Misiunea Diplomatică a României din statul în care acesta se află ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile), în original și copie și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este titularul spațiului de locuit – pentru mai multe informații și alte acte în susținerea dovezii adresei de domiciliu, accesați: Dovada adresei de domiciliu sau reședință;
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei (plătită la Casieria S.P.C.L.E.P. Braşov, prin SMS ori virament bancar);

Taxa poate fi plătită în mai multe moduri, inclusiv prin SMS la numărul de telefon scurt 7530, mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul solicitantului actului de identitate sau cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button