Expres

Reguli noi propuse pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională 2024

Reguli noi propuse pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională 2024

Mai multe măsuri menite să transparentizeze examenele naționale sunt solicitate printr-o scrisoare deschisă publicată de către vicepreședinta Federației Părinților și Aparținătorilor Legali (FEPAL) depusă la Ministerul Educației, adresată ministrei Ligia Deca. În petiția, citată de EduPedu este menționat că textul a fost semnat de mai multe „federații, asociații, părinți, elevi şi cetăţeni”. Aceste entități nu sunt citate sau numite în mesaj.
Una dintre principalele solicitări adresate Ministerului Educației este emiterea unui ordin de ministru care să pună în practică două lucruri, începând chiar cu sesiunea 2024 a Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat.
Printre prevederile propuse se numără:
– Afișarea notelor acordate de cei doi sau, după caz, patru corectori la probele scrise ale Evaluării Naționale și ale Bacalaureatului, la fiecare probă, pentru a asigura transparența și echitatea în procesul de evaluare.
– Posibilitatea ca elevii să conteste lucrările lor după vizualizarea acestora în format digital, pentru a elimina contestațiile „în orb” și pentru a asigura o contestare conștientă și informată.

Semnatarii scrisorii deschise au subliniat faptul că aceste propuneri nu aduc dezavantaje pentru niciuna dintre părțile implicate, ci dimpotrivă, aduc beneficii semnificative pentru toți cei implicați în procesul educațional. Ele contribuie la eliminarea stresului și presiunii inutile exercitate asupra elevilor, asigurând în același timp un proces de evaluare mai transparent și echitabil.
În încheierea scrisorii, semnatarii și-au exprimat speranța că Ministerul Educației va lua în considerare aceste solicitări și că va colabora cu toți actorii implicați pentru a îmbunătăți sistemul de învățământ din România.

Redăm scrisoarea deschisă:

„În contextul noii legi a educației, promovată în Guvernul României de Ministerul Educației pe care îl conduceți, aprobată apoi în Parlamentul României, care prevede expres:

I. Respectarea următoarelor principii:

Transparenței; Incluziunii; Centrării Educației pe beneficiarii primari; Participării si Responsabilității Părinților; Fundamentării deciziilor pe dialog social şi consultare; Asigurării Integrității Psihice; Datelor Deschise; Interesului Superior al Elevului stipulate la art. 3 lit. j); l); m); n); p); ț); ş); v);

II. Respectarea următoarelor valori care stau la baza învățământului preuniversitar:

Colaborarea, Echitatea, Integritatea, Respectul, Responsabilitatea = asumarea conştientă menţionate la art.2 lit. a); d); f); h); i)

Vă facem cunoscută solicitarea noastră (federații, asociații, părinți, elevi şi cetăţeni) de a emite, de îndată, un ordin de ministru care să pună în practică aceste principii şi valori, începând chiar cu această sesiune 2024 a Evaluării naționale şi a Examenului de Bacalaureat, având următoarele prevederi:

1. La afișarea notelor la probele scrise ale Evaluării Naționale și ale Bacalaureatului să apară notele acordate de cei 2 sau după caz 4 corectori din care a rezultat media ce a generat nota elevului, la fiecare probă;

2. Să existe posibilitatea ca contestațiile elevilor să fie făcute după vizualizarea lucrării elevului în format digital (oricum lucrările sunt scanate). Astfel, se evită contestațiile “în orb”.

Punctul 1 – nu presupune decât afișarea(printarea) unui tabel mai mare care conţine câteva coloane în plus (2 coloane /max 4 coloane în plus).

Notele acordate de corectori, la fiecare probă există în sistem la data afişării rezultatelor.

Aceste note aparţin elevului şi NU există nici un motiv pentru a fi ascunse, iar beneficiarii primari şi secundari au tot dreptul de a cunoaşte din ce s-a format nota la fiecare probă.

Punctul 2 – nu poți contesta un document/notarea unui document, dacă nu vezi documentul, adică ceea ce contești.

Rolul fundamental al educaţiei este ca un elev să vadă concret şi exact unde şi ce a greşit, să inţeleagă de ce a greşit, pentru ca in viitor să nu mai comită aceeaşi eroare. Fără a avea în faţă lucrarea sa, realitatea concretă a ceea ce a scris, doar bazȃndu-se pe amintiri şi propiile impresii, nu va cunoaşte cu precizie esenţa erorii sale şi va presupune în ce a constat aceasta. Astfel, insăşi existenţa educaţiei este pusă sub semnul întrebării.

Argumentele în favoarea celor solicitate sunt:

1. Aceste modificări nu dezavantajează pe nimeni și produc numai beneficii pentru toate părțile implicate(elevi, profesori, părinţi);

2. Se elimină stresul, presiunea psihică inutilă şi suplimentară exercitată asupra copiilor, care nu vor mai trebui să fie puşi în situaţia de a răspunde unui tir de intrebări ale părinţilor/profesorilor cu privire la modul cum au rezolvat cerinţele subiectelor, să fie puşi să-şi amintească cu acurateţe maximă ce au scris pentru a şti părintele dacă are sens o contestaţie sau nu;

3. Se elimină aşteptarea nefondată a adulţilor, ca un minor, după ce a trecut printr-o probă solicitantă emoţional, după ce a stat 2 ore sub presiune psihică şi în concentrare maximă să poată reda cu o precizie de cȃteva sutimi, ce a făcut la acea probă(realitatea, de ani de zile, ne arată că diferenţierea pentru accederea la un liceu sau altul se face la 3-5 sutimi = 0,03-0,05 puncte). E vorba de sute, poate chiar peste o mie de elevi care sunt departajaţi intr-un interval de 40 sutimi;

4. Se respectă dreptul fundamental al cetăţeanului de a fi corect informat înainte de a contesta un document/acţiune, astfel decizia oficială/formală (semnarea unei cereri de contestare) se produce în cunostinţă de cauză, nu bazat pe vorbe/impresii/aduceri aminte ale copilului;

5. Dispar discuţiile nefondate, arbitrariul, presupunerile privind acoperirea nedreptăţilor şi orice elemente negative cu referire la notarea lucrărilor;

6. Dispar acţiunile, eforturile inutile şi lucrurile care nu au sens, care nu duc la nici o finalitate (de ex: vizualizarea lucrării după ce nota şi media nu mai pot fi modificate).

7. Se diminuează numărul de contestații deoarece cei care fac contestații pe principiul că „poate mai câștigă ceva” vor dispărea/ vor fi mult mai puţini;

8. Lucrările sunt ale elevului si are tot dreptul ca imediat după finalizarea probelor să aibă acces la vizualizarea lor, să vadă concret şi exact ce a greșit și de ce a greșit;

9. Sunt validate practic toate principiile și valorile obligatorii impuse de lege si menţionate mai sus.

10. Se păstrează în continuare confidențialitatea tuturor datelor participanţilor(elevi şi corectori) deoarece, nu se modifică nimic la afişarea rezultatelor, doar apare cȃte o notă în plus la fiecare probă (sau 3 note în plus dacă lucrarea este recorectată).

11. Cele două propuneri nu presupun costuri financiare, birocrație excesivă indusă de un parcurs parlamentar, eforturi logistice și de muncă suplimentare.

Procedura de rezolvare a cerinţelor, explicaţiile care arată că nu presupun cine ştie ce eforturi, argumentaţia extinsă şi explicaţiile pe larg se regăsesc în scrisoarea deschisă completă (atasata la prezentul extras, alaturi de numeroase semnaturi).

Atât prima cât și cea de-a doua cerinţă pot fi ușor îndeplinite de dvs. atâta timp cȃt există voință, dorința de a îmbunătăți lucrurile, deoarece lucrările scanate ale elevilor există înainte de data afişării rezultatelor, iar notele tuturor corectorilor se ştiu la data afişării acestora.

Nu există respect și responsabilitate atât timp cât unii beneficiari(cei secundari) sunt ținuți departe de procesul decizional de notare, dacă nu există o consultare reală și o comunicare transparentă pe acest subiect. Nu există asumare conștientă atât timp cât contestăm în scris ceea ce nu vedem și ne bazăm doar pe vorbe și păreri.

Chiar dacă până acum s-a întâmplat altfel, acesta nu reprezintă un argument pentru ca lucrurile să continue așa, pentru a persista în eroare și a nu îmbunătăți nimic.”

Menționăm faptul că organizația noastră susține prezenta Scrisoare deschisă și solicită Ministerului Educației să primească de urgență în audiență un grup reprezentant al semnatarilor”.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button