Expres

Noi hotărâri ale Comisiei de Urbanism din Primăria Brașov

Noi hotărâri ale Comisiei de Urbanism din Primăria Brașov. Iată hotărârile din ședința de ieri a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism:

Nr. 39493/16.03.2023 BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
PROIECTANT: SC RESORT PLANNING SRL

Solicită: Obținere aviz CTATU pentru proiectul ”Construire sanie de vară în Poiana Brașov” pentru care s-a
emis Certificatul de urbanism nr. 598/09.03.2023 cu menținerea avizelor obținute în baza C.U. nr. 1989/2020 și C.U. nr. 2238/11.08.2022
HOTĂRÂREA nr. 30/28.03.2023
Se avizează conceptul pentru faza Studiu de Fezabilitate. La faza următoare de proiectare se va reveni cu
analiza specifică a modalității de încadrare în peisaj (conformarea arhitectural-volumetrică a construcțiilor,
studiul peisagistic cu ilustrări volumetrice/secțiuni).

Nr. 131610/31.10.2022
BENEFICIAR: MASTERANGE IMOBILIARE SRL
PROIECTANT: S.C. WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L.

Solicită: Analiza documentației de arhitectură, a studiului de însorire – ”Construire ansamblu de clădiri,
funcțiuni comerciale, prestări servicii, locuire colectivă, dotări complementare, anexe tehnice, parcaje,
amenajări interioare, organizare de șantier, realizare accese, etapizat” – ANSAMBLU REZIDENȚIAL
CIVIS, Brașov, str. Hărmanului nr. 66 – PRE-CONCEPT
HOTĂRÂREA nr. 31/28.03.2023
Nu se avizează conceptul în forma prezentată. Conform art. 5 – ZM4 al PUZ aprobat prin HCL nr. 356/2018
este necesară elaborarea unei documentații de urbanism de tip PUD.
La elaborarea acestuia se va avea în vedere:

 • Detalierea funcțiunilor incluse în mobilarea propusă conform Bilanț Zone Funcționale Propuse – Planșa
  U04
 • Corelarea cu propunerile din vecinătate aflate în divese faze de avizare (și figurarea în acord cu acestea a
  suprafețelor dedicate dotărilor de învățământ)
 • La elaborarea studiului de însorie se vor figura imobilele existente și proiectate din vecinătate. La această
  dată nu este asigurat numărul minim de ore de însorire pentru imobilele proprii sau vecinătăți.
 • Volumetria se va revizui, întrucât conform propunerii, masivitatea imobilelor propuse blochează
  perspectivele către cadrul natural, scăzând calitatea locuirii din vecinătate.
 • La calculul spațiilor verzi se va ține cont de construcțiile necesar a fi edificate pe terenul prevăzut ca dotări
  pentru învățământ.

Nr. 26038/ 21.02.2023 BENEFICIAR: SC MAURER IMOBILIARE SA
PROIECTANT: SC ARTELIER LINE CONCEPT SRL

Solicită: Analiza conceptului arhitectural pt. documentația „Construire locuințe colective/spații comerciale/birouri”, str. Graurului f.n. (REVENIRE)
HOTĂRÂREA nr. 32/28.03.2023
Nu se avizează conceptul arhitectural în forma prezentată. Nu este asigurat accesul la drumul public, iar
retragerea față de aliniament, astfel cum este reglementată în planul urbanistic zonal, nu este respectată (profil 3-3, respectiv min. 8 m față de trotuar).

NR. 27151/ 23.02.2023
BENEFICIAR: SC IATSA SA
PROIECTANT: SC CRIȘAN & CRIȘAN ARHITECTURE
URBAN PLANNING AND DESIGN SRL

Solicită: Avizul de oportunitate pt. PUZ: 1 – Acces în/din sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea
București – str. Lacurilor, 2 – Modificarea funcțiunii subzonei mixte M3B în concordanță cu funcțiunea
existentă. (REVENIRE)
HOTĂRÂREA nr. 33/28.03.2023.

Nu se avizează studiul de oportunitate în forma prezentată. Solicitarea realizării accesului din sensul
giratoriu va avea la bază un studiu de trafic, ce va ține cont de funcțiunea solicitată și categoria de importanță a drumului, în acord cu legislația în vigoare. De asemenea, propunerea va include proiectele în derulare ale municipalității cu impact pe profilul stradal (ex: Calea Verde).
Oportunitatea modificării funcțiunii reglementate actual este relaționată de asigurarea unui procent minim de spațiu verde de 20% pe suprafața reglementată, prin permeabilizarea și înverzirea suprafeței V5c.

NR. 5821/ 12.01.2023 BENEFICIAR: RUJA DORIN ȘI ALȚII
PROIECTANT: TOP FORM – BIROU DE ARHITECTURA

Solicită: Emiterea Avizului de oportunitate pentru „PUZ – Lotizare locuințe individuale și micșorare zonă de protecție sanitară stație de epurare”, str. Plugarilor nr. 2, Brașov
HOTĂRÂREA nr. 34/28.03.2023
Nu se avizează studiul de oportunitate. Legislația în domeniu nu permite la această dată modificarea zonei de protecție sanitară.

Nr. 5815/ 12.01.2023 BENEFICIAR: RUJA DORIN ȘI ALȚII
PROIECTANT: TOP FORM – BIROU DE ARHITECTURA

Solicită: Emiterea Avizului de oportunitate pentru „PUZ – Dezvoltare zonă de servicii, comerț, mică
industrie, depozitare și micșorare zonă protecție sanitară stație de epurare”, str. Plugarilor nr. fn, Brașov
HOTĂRÂREA nr. 35/28.03.2023
Nu se avizează studiul de oportunitate în forma prezentată. Este necesară menținerea Zonei de protecție V8 reglementate conform PUG. În vederea stabilirii oportunității introducerii funcțiunii propuse precum și trama stradală propusă este necesară studierea unui teritoriu extins și raportarea propunerilor la aceasta
(compatibilitatea funcțională, coerența tramei stradale).

NR. 41153/ 20.03.2023 BENEFICIAR: MUT GEORGE ȘI MUT ZSOFIA
PROIECTANT: SC INSERT STUDIO SRL

Solicită: Avizare temă de proiectare pentru documentația de urbanism PUD „Demolare anexe și construire
clădire de birouri”, str. Crișana nr. 46
HOTĂRÂREA nr. 36/28.03.2023

Se avizează.

NR. 156658 / 19.12.2022
NR. 156666/ 19.12.2022
NR. 156664/ 19.12.2022
BENEFICIAR: MAMIMUT SORIN – MIHAI
PROIECTANT: SC CITY LANDMARKS SRL

Solicită: Avizarea temelor de proiectare aferente PUD-urilor „Construire casă parter și împrejmuire, str.
Fagurului fn, Brașov” (REVENIRE)
HOTĂRÂREA nr. 37/28.03.2023
Nu se avizează temele de proiectare. Conform Avizului DSP se solicită respectarea legislației în vigoare, în
speță a Ordinului nr. 119/2014 cu toate prevederile actuale ale acestuia.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button