Expres

Luni începe înscrierea în clasa pregătitoare

 

Prima etapă a înscrierii copiilor la şcoală, în clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2019-2020, va avea loc în perioada 4-22 martie, potrivit calendarului şi metodologiei aprobate prin ordin de ministru, anunţă Ministerul Educaţiei. În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) până în 20 martie 2019. Aceasta se face la sediul CJRAE (Strada Aurel Vlaicu 26 A, la fosta şcoală 24), de către personalul de specialitate al instituţiei.

Actele necesare pentru înscriere

Prima etapă a înscrierilor se va încheia în 22 martie. O a doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 2-8 aprilie 2019. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.
Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 şi 18.00 (luni-vineri). Pe lână cererea-tip, dosarul trebuie să conţină copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului; copie şi original al certificatului de naştere al copilului; copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul); alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul). În 29 martie se face afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă.

Se poate alege orice şcoală, în limita locurilor libere

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate – şcoala de circumscripţie.  Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie, iar în această situaţie, copilul este automat înscris; pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie. În această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere. Inspectoratul şcolar va soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.
Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică sunt afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene, precum şi ale unităţilor de învăţământ (dacă există). Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise până în 9 martie. Cu acest prilej, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice. „Reamintim faptul că învăţământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor”, se arată în comunicatul Ministerului Educaţiei.Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button