Expres

Înregistrarea nașterii, obligatorie în termen de… / Informații utile brașovenilor care urmează să devină părinți

Înregistrarea nou-născuților…

Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. În acest sens, facem precizarea că la starea civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Brașov se pot înregistra doar copiii care au fost născuţi pe raza municipiului Brașov. Programarea la Brașov se poate face online – aici. Este necesară completarea unor câmpuri cu date personale, pe lângă alegerea zilei dorite.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

a. 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
b. 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
c. 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul  termenului de 30 de zile;
d. 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

În termenele prevăzute la lit. a), b) şi d) se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.

După împlinirea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de un an de la naştere întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării .

După trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelorÎnregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării


Nedeclararea naşterii în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei conform 63 alin 1 litera b din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare.

Adresa și programul de lucru

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Municipiul Brașov – Nașteri are sediul pe B-dul Eroilor, nr. 8, Serviciul Stare Civilă,  Brașov – 500007, România.
Telefon: +40268414460 int. 366.
Fax: +40268415161
mail: nasteri@spclepbv.ro.

Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale):

Înregistrări acte, eliberări certificate și informații

Luni 08:30 – 14:00
Marți 08:30 – 14:00
Miercuri 08:30 – 14:00
Joi 08:30 – 14:00
Vineri 08:30 – 13:00.

Actele necesare

Găsiți aici informații privind actele necesare. Spre exemplu, pentru înregistrarea naşterii copilului conceput în cadrul căsătoriei sunt necesare:

-certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

-actele de identitate ale părinților (cartea de identitate/buletinul/cartea provizorie de identitate/paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate), aflate în termen de valabilitate, original;

-certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original.

În cazul în care părinţii NU au nume de familie comun în timpul căsătoriei sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
În cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P. unde se înregistrează naşterea copilului.

-declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părinţilor;

-în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului;

-în situaţia în care declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, în cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întârzierii;

-livretul de familie (pentru persoanele care îl deţin şi care au domiciliul stabil în municipiul Braşov).

În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button