Expres

BRAȘOVUL s-a îmbogățit cu încă un colegiu național

 

Celor trei colegii centenare din Brașov, Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Colegiul Național „Unirea”, li se alătură, din acest an școlar, Colegiul Național „Johannes Honterus”, instituție de învățământ cu peste 500 de ani vechime. „Era și cazul, este cel mai vechi liceu din România, înființat din 1541, și nu e doar asta, în decizie au cântărit performanțele elevilor și ale profesorilor”, ne-a spus prof. Radu Chivărean, directorul noului colegiu național, care a precizat că Ordinul de ministru privind acordarea titlului menționat a fost semnat din august și a intrat în vigoare de la începutul anului școlar. Conform legii, titulatura este valabilă cinci ani și poate fi reînnoită sau revocată. În Brașov mai există Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”, Colegiul Național „Aprily Lajos”, iar în Făgăraș, CN „Doamna Stanca” și CN „Radu Negru”. Colegiul Național „Johannes Honterus” este și cea mai mare școală de limba germană din România. În acest an școlar sunt înmatriculați peste 1.500 de elevi (în 54 de clase), de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a. Toți studiază în limba germană, deși pentru doar 10-20% dintre ei este și limba maternă. O provocare, dat fiind și numărul mare de elevi, o reprezintă spațiile de învățământ. Elevii sunt împărțiți în patru clădiri, aparținând Bisericii Evanghelice, trei dintre ele aflându-se în Curtea Bisericii Negre, sub „privirea” patronului spiritual, marele cărturar Johannes Honterus, iar una la Poarta Șchei, unde a funcționat Liceul cu Program Sportiv, a cărui „grea moștenire” nu a putut fi îndepărtată nici la un an de la mutare, subliniază revoltat prof. Chivărean.

Iată ce prevede Metodologia de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar:

Unităților de învățământ preuniversitar de nivel liceal, cu personalitate juridică, ce fac parte din sistemul național de educație, li se poate acorda, prin ordin al ministrului educației naționale, titlul de Colegiu național/Colegiu, ca urmare a îndelungatei activități educaționale și a performanțelor profesionale.

În funcție de filiera în care școlarizează preponderent, unității de învățământ i se poate acorda titlul de Colegiu național pentru filiera teoretică ori Colegiu pentru filiera tehnică sau vocațională, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii minimale:

1. contribuția deosebită privind dezvoltarea învățământului, științei, culturii și sportului, la nivel local, regional, național și/sau internațional;

2. activitatea educativă, pedagogică și științifică desfășurată și performanțele profesionale înregistrate de elevii unității de învățământ reflectate în rezultatele obținute la concursurile specifice naționale și/sau internaționale;

3. a) perioada de activitate relevantă a unității de învățământ de peste 75 de ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu național;

b) perioada de activitate relevantă a unităților de învățământ de peste 50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar/liceu vocațional, pentru acordarea titlului de Colegiu;

4. calitatea personalului didactic titular reflectată prin:

a) ponderea personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat;

b) implicarea personalului didactic al unității de învățământ în activitatea de cercetare științifică sau pedagogică;

c) lucrări științifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unității de învățământ;

d) implicarea personalului didactic al unității de învățământ în formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori;

5. calitatea absolvenților unității de învățământ reflectată prin:

a) personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, național și/sau internațional;

b) rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media națională, pe ultimii 3 ani;

6.a) Existența a cel puțin două niveluri de învățământ acreditate care să funcționeze în unitatea de învățământ, cu statut de liceu teoretic sau liceu vocațional, în ultimii 5 ani;

b) existența cel puțin a unui operator economic cu care unitatea de învățământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar, are încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forțe de muncă;

7. implementarea cel puțin a unui proiect cu finanțare externă relevant pentru dezvoltarea unității de învățământ, în ultimii 5 ani.

Pentru menținerea denumirii de Colegiu național/Colegiu, o dată la 5 ani unitatea de învățământ înaintează inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar o fișă de evaluare/autoevaluare, cu privire la îndeplinirea criteriilor minimale prevăzute la art. 4, însoțită de documentele care atestă îndeplinirea acestor criterii, pe baza cărora se reconfirmă statutul de Colegiu de către inspectoratul școlar. În situația în care nu sunt îndeplinite criteriile minimale prevăzute la art. 4, pentru menținerea denumirii de Colegiu național/Colegiu, inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar va solicita Ministerului Educației Naționale revocarea titlului de Colegiu național/Colegiu.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads


Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button