Expres

BRAȘOV. Decizii noi în Comisia de Urbanism / Ce avize (nu) s-au dat

  • brasovul-belvedere1.jpg

Iată ordinea de zi și hotărârile luate în ședința de marți, 26 iulie, a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism:

1. Nr. 48278/27.04.2022 BENEFICIAR: FILAD IMOBILIARE SRLPROIECTANT: L IMAGE SRL

Solicită: Emitere Aviz de oportunitate pentru documentația de urbanism “Întocmire PUZ – Ansamblulocuințe colective”, Calea Făgărașului nr. 27

HOTĂRÂREA nr: 105/2022

Nu se avizează propunerea în forma prezentată.

În vederea stabilirii oportunității:

 – Se va avea în vedere necesitatea obținerii avizului Ministerului Culturii pentru zona de sitarheologic înregistrat în LMI cu nr. BV-I-s-B-11258;

-Se va extinde zona studiată și se va analiza relația cu vecinătățile, inclusiv volumelepropuse pe terenul învecinat. În acest sens se vor corela și soluțiile referitoare lafuncțiunile aflate la primele niveluri;

– Se va analiza și figura posibilitatea de amenajare a suprafețelor verzi, cu reglementareaspecifica a acesteia;

– Se vor detalia retragerile față de aliniament și limitele de proprietate;

– Se va analiza și detalia mixitatea funcțională propusă în cadrul dalei urbane;

– Se va analiza impactul asupra infrastructurii edilitare și al circulațiilor 

-În propunerea de mobilare se va ține cont de însorirea proprie și a vecinătăților.

– Se va realiza analiza dotărilor și funcțiunilor complementare, în corelare cu proiectul propus în vecinătate, inclusiv cu încărnarea pe unitățile existente și volumele de deservirenecesare.

 

2. Nr. 74362/24.06.2022 c 35233 / 2022 BENEFICIAR: TSB DEVELOPMENTPROIECTANT: DART ARCHITECTS

Solicită: Analiză concept arhitectural pentru documentația ”Construire ansamblu rezidențial SKY 5 locuințecolective 3S+P+14E, amenajări exterioare, parcări, împrejmuire , accese”, Str. Carierei f.n. – revenire

HOTĂRÂREA nr: 106/2022 Nu se avizează conceptul în form prezentată. Având în vedere inserția prezentată, pentru a proteja silueta zonei protejate, se va reduce regimul de înălțime în raport cuînălțimea Dealului Șprenghi.

 

3. Nr. 58931/20.05.2022 BENEFICIAR: PKC REAL ESTATE INVESTMENTS SRLPROIECTANT: DART ARCHITECTS SRL

Solicită: Avizare temă pentru documentația de urbanism PUD „11. Modificare PUD aprobat cu HCL376/2020 (lucrarea constă în reorganizare amplasament clădiri pe teren cu următoarele funcţiuni: locuinţe colective, spaţii de cazare studenţi, spaţii comerciale, birouri şi amenajare parcare) 2. Obţinere autorizaţiedemolare pentru C16, C26, C34. 3. Onţinere autorizaţie construire pentru construcţii aprobate prin modificarePUD; schimbare destinaţie şi extindere clădire birouri C15 în spaţii cazare studenţi.”, Str. Avram Iancu, nr.40-42

HOTĂRÂREA nr: 107/2022 Se avizează tema de proiectare cu următoarele condiții:

– Se va corela distanța dintre clădiri cu regimul de înălțime (distanța egala cu H maximraportata la cota terenului amenajat).

– Se va figura în plan stația RATBv și se va avea în vedere restudierea accesului din Str. Avram Iancu în vederea asigurării unei fluențe atât la intrarea cat și la ieșirea de peparcelă. 

-Se recomanda fragmentarea volumelor.

 

4. Nr. 72561/21.06.2022 c 43957 c 13464/2022 BENEFICIAR: BRAȘOV IMOBILIARIA SA/ QUALIS PROPERTIES SA PROIECTANT: GOARHITECA SRL

Solicită: Analiză concept arhitectural pentru documentația „”Constituire locuințe colective, organizare deșantier, lucrări preliminare, birou vânzări și acces auto”, str. Brândușelor f.n. – revenire

HOTĂRÂREA nr: 108/2022 Se avizează conceptul arhitectural cu următoarele condiții: 

-Asigurarea raportului D=H în toate secțiunile care cuprind locuințe, conform art. 7 alRLU PUZ aferent ZL2, care se refera la amplasarea clădirilor unele față de altele peaceeași parcelă.

-Autorizația de construire se va solicita după soluționarea următoarelor: – Asigurarea funcțiunilor educationale în mod coerent, în corelare cu proprietarulterenului învecinat (parcela unitara);

– Îndreptare erorii materiale prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local in ceea ceprivește utilizarea termenului aliniament.

 

5. Nr. 86819/22.07.2022 c 68098 c 38509/2022 BENEFICIAR: RĂGNEALA HORIAPROIECTANT: SCHNUR STUDIO SRL

Solicită: Analiză concept arhitectural pentru documentația “Obținere AC locuință cu funcțiuni mixte la parterși împrejmuire, Str. Salciei fn’’ – revenire

HOTĂRÂREA nr: 109/2022 Se avizează conceptul arhitectural.

 

6. Nr. 60353/24.05.2022 c 139302/2021 BENEFICIAR: SCALA CONSTRUCȚII SAPROIECTANT: KRONA mkt SRL

Solicită: Analiză concept arhitectural pentru documentația „Construire imobil de locuințe colective șiracordare la utilități”, Str. Cărămidăriei nr. 19A – revenire

HOTĂRÂREA nr: 110/2022 Se avizează conceptul arhitectural.

 

7. Nr. 83821/15.07.2022 c 75667 c. 69635/2022 BENEFICIAR: EXFACTOR GRUP CONSTRUCT SRLPROIECTANT: BB & ASOCIATII DESIGN SRL

Solicită: Analiză concept arhitectural pentru documentația „”Construire locuinţe colective (2S+P+9E+Etaj TehnicParţial) cu dotări complementare, cu menţinerea avizelor in baza CU 2916/2019″, str.Crişana, nr. 31 – revenire

HOTĂRÂREA nr: 111/2022 Se avizează conceptul arhitectural cu condiția completării studiului de însorire cuintroducerea în analiză a imobilelor existente la S și asigurarea însoririi proprii.

 

8. Nr. 84955/19.07.2022 c 66167/2022 BENEFICIAR: EXFACTOR GRUP CONSTRUCT SRLPROIECTANT: BB & ASOCIATII DESIGN SRL

Solicită: Analiză documentație “Modificare parțială trama stradală din documentația PUZ – Construire ansamblurezidențial “, str.Sînzienelor fn – aprobat cu HCL 184/2009 – revenire

HOTĂRÂREA nr: 112/2022 Se avizează conform avizului de Circulații și a condițiilor impuse de acesta precum și a CU nr. 1160/2022.

 

9. Nr. 74233/24.06.2022 c 9707/2022 c 113401/2021 BENEFICIAR: INSIGRA SRLPROIECTANT: MGM URBAN PRIECT SRL

Emitere Aviz de Oportunitate pentru documentația de urbanism PUZ „Construire locuințe colective” Str.Ioan Popasu f.n. – revenire

HOTĂRÂREA nr: 113/2022 Se avizează studiul de oportunitate cu următoarele condiții: 

-Reanalizarea acceselor propuse în subsol;

-Realizarea unei planșe coordonatoare cu PUZ-ul propus în N;

-Se va face dovada cedării către domeniul public a terenului aferent dotărilor de învățământ și sport.

 

10. Nr. 69294/14.06.2022 BENEFICIAR: NISTOR VIORICAPROIECTANT: LHP ARHITECTURA

Solicită: Emitere Aviz de oportunitate pentru documentația de urbanism „Întocmire PUZ – parcelare terenpentru construire ansamblu locuințe S+P+2E”,, Str. Merilor f.n. – revenire

HOTĂRÂREA nr: 114/2022 Se avizează studiul de oportunitate cu următoarele condiții: 

-Reconfigurarea tramei stradale pentru întregirea inelului de circulație și evitarea străziide tip fundătura;

-Reconfigurarea zonei verzi pentru o mai buna accesibilitate la aceasta; 

-Detalierea din punct de vedere funcțional a zonei destinate dotărilor pentru circulații auto(funcțiuni permise – compatibilitate funcțională).

 

11. Nr. 79467/06.07.2022 c 30694/2022 BENEFICIAR: TRANSILVANIA JUU TAKU GROUP SRLPROIECTANT: TEKART PROIECT SRL

Solicită: Analiză concept arhitectural pentru documentația “Construire spatii comerciale și locuințecolective”, str Ilie Minea f.n. – revenire

HOTĂRÂREA nr: 115/2022 Se amână.

 

12. Nr. 82512/13.07.2022 c 56545 c 49666/2022 BENEFICIAR: PAVEL MARIUS FLORINPROIECTANT: INSERT STUDIO SRL

Solicită: Avizare temă proiectare aferentă documentației de urbanism PUD „Construire complex de vacanță,servicii conexe şi împrejmuire” Str. Poiana Doamnei f.n. – revenire

HOTĂRÂREA nr: 116/2022 Se avizează tema de proiectare.

 

13. Nr. 81808/12.07.2022 BENEFICIAR: JAKOB SONNE RESORT SRLPROIECTANT: INSERT STUDIO SRL

Solicită: Avizare temă proiectare aferentă documentației de urbanism PUD „Construire complex de vacanță,servicii conexe şi împrejmuire”, Str. Poiana Doamnei – f.n.

HOTĂRÂREA nr: 117/2022 Se avizează tema de proiectare.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button