Expres

Aeroportul Brașov. Concurs de angajare pentru patru posturi

Aeroportul Brașov. Concurs de angajare pentru patru posturi. Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a anunțat astăzi scoaterea la concurs a altor patru posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Asistență Managerială.

Este vorba despre:

1 post de consilier (asistent director), gradul IA, la Compartimentul Secretariat, Relații publice, Registratură, Arhivă, Administrativ

Condiţii specifice:  
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

1 post de consilier juridic, gradul IA, la Compartimentul Juridic – Administrare Patrimoniu

Condiţii specifice:  
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

1 post de Consilier, gradul IA, la Compartimentul Juridic – Administrare Patrimoniu

Condiţii specifice:  
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

1 post de consilier ( expert în achiziţii publice), gradul I, la Compartimentul Achiziţii Publice

Condiţii specifice:  
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– certificat de absolvire a cursului de expert achiziții publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 3 ani, 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov la secţiunea Carieră.

Se cere respect pentru autoritate și ierarhie

– capacitate de lucru în echipă;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– să dețină cunoștințe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Candidații pot fi cetățeni români sau ai unui stat UE, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau au cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.
Pe lângă alte condiții generale, candidatul trebuie să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de acesta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive

Aeroportul Brașov. Concurs de angajare pentru patru posturi. Concursul de angajare cuprinde: selecţia dosarelor de înscriere (11-12 iulie), proba scrisă (test grilă = 100 puncte;18. iulie 2023, ora 11:00) şi interviul (100 puncte). Candidaţii depun dosarul de concurs până în 10 iulie, ora 15:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, camera 313, etajul III, tel. 0268/410777 int. 130, de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv, la interviu, candidații care au obținut minimum 50 puncte din cele 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute.

Angajați definitiv, după verificarea aprofundată a antecedentelor

De asemenea, pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii: să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri; să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii Contractului Individual de Muncă; să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

Pentru candidaţii declaraţi „Admis” se vor încheia contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, de 3 -12 luni, perioadă în care se verifică antecedentele, pe baza unui formular, în conformitate cu legislația.

Persoanelor recrutate li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, doar dacă au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil. În cazul în care unul dintre candidații care au promovat etapele anterioare nu trece de proba de verificare a antecedentelor, nu va fi recrutat, urmând ca la această probă să fie nominalizat următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notei finale obținute.


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
1 Comentariu
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
7 luni în urmă

[…] RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, județul Brașov, concursul de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată […]

Back to top button