Educaţie

BAC 2017. Cum se punctează răspunsurile la istorie

 

Citiţi şi:

BAC 2017. Stalinismul, Independenţa României şi Mircea cel Bătrân pentru candidaţii la istorie

BRAŞOV. Patru candidaţi eliminaţi vor mai putea da Bac-ul în 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat național 2017 Proba E. c) Istorie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 10
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările; – profil sportiv, toate specializările; – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; – profil teologic, toate specializările.
· Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea oricărui stat căruia i se recunoaște independența în 1878, precizat în sursa B
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la ministrul de externe
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două mari puteri la care se referă atât sursa A, cât și sursa B (3px2=6p)
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine că guvernul a protestat față de acțiunile comandanților militari ruși
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două măsuri de consolidare a statului român modern, adoptate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, înainte de evenimentele la care se referă sursele date (1px2=2p)
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei măsuri menţionate (2px2=4p)
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acțiuni desfășurate de statul român în relațiile internaționale de la începutul secolului al XX-lea
SUBIECTUL al II–lea (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea luptei precizate în sursa dată
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată
3. câte 3 puncte pentru menţionarea domnului Țării Românești și a oricărei cauze a alianței acestuia cu polonezii, la care se referă sursa dată (3px2=6p)
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la prevederile alianței dintre Țara Românească și Polonia, stabilite în 1390 (3px2=6p)
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la omagiul depus de Petru Mușat câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul de vedere formulat (3px2=6p)
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)
SUBIECTUL al III–lea (30 de puncte)
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
– câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfăşurate în România în perioada stalinismului (3px2=6p)
2 puncte pentru precizarea oricărei caracteristici a uneia dintre acțiunile precizate
– 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la atitudinea României în relaţiile internaţionale, în timpul stalinismului
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
faptul istoric menţionat
– câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfăşurate de regimul
național-comunist în România (3px2=6p)
– 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la politica externă a României în perioada național-comunismului
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:
– 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
– 1 punct pentru structurarea eseului (introducere – cuprins – concluzie)
– 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
– 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button