Economic

Anunț licitație

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Direcția Administrare Infrastructură Sportivă cu sediul în Brașov, B-dul Garii nr. 21, cod fiscal 21446554, telefon 0268/471615, email contact: directiasportbv@yahoo.com,  e-mail persoană de contact: tudor_cornel06@yahoo.com ,

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 456/19.08.2021 completat conform HCL nr. 634/25.08.2022 pentru închirierea unui spaţiu cu altă destinație decât cea sportivă aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și dat în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă destinat comercializării-închirierii articole sportive situat în incinta Patinoarului Olimpic Brașov,  strada Turnului nr. 4, Brașov cod poștal – 500152  compus din:

                        *   spatiu inchiriere 13,21 mp

                               *   spatiu depozitare 12,23 mp 

                               *   spatiu depozitare 45,32 mp

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la registratura Direcției Administrare Infrastructură Sportivă , B-dul Gării nr. 21, Brașov, telefon 0268/471615  sau se poate descărca gratuit de pe site-ul instituției – www.dstbv.ro .

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: registratura Direcției Administrare Infrastructură Sportivă , B-dul Gării nr. 21, Brașov, telefon 0268/471615.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Dacă se ridică de la registratura Direcției Administrare Infrastructură Sportivă – 50 lei / exemplar, ce se achită la caserie sau se poate descărca gratuit online de pe site-ul Direcției Administrare Infrastructură Sportivăwww.dstbv.ro .

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 03/11/2023, ora 14.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 13/11/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la registratura registratura Direcției Administrare Infrastructură Sportivă , B-dul Gării nr. 21, Brașov, etaj I.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 13/11/2023, ora 14:00 , la sediul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă , B-dul Gării nr. 21, Brașov, etaj I, sală şedinţe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Brașov – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal cu sediul în municipiul Brașov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 45, județul Brașov , telefon: 0268419615; 0268413056; 0268418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 20/10/2023

P


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button